dịch vụ và sản phẩm

Quảng cáo Google Adworks

Quảng cáo Adwords: là dịch vụ khai thác quảng cáo của Google thực hiện trên…...

Sổ liên lạc điện tử

Sổ liên lạc điện tử là Cổng thông tin kết nối Nhà trường - Giáo…...

Dịch vụ quảng cáo dựa trên địa điểm

Quảng cáo dựa trên địa điểm (Location Based Advertising) là hình thức quảng cáo trong…...

Thiết kế và thi công quảng cáo

Với sự phát triển ngày một lớn mạnh về công nghệ, đòi hỏi các doanh…...

Dịch vụ quảng cáo trên Facebook

Quảng cáo Facebook Ads là gì? Facebook Ads là dịch vụ quảng cáo…...

Tin nhắn thương hiệu quảng cáo - SMS Brandname

Tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) là công cụ gởi tin nhắn hàng loạt, cho…...

Tin nhắn chăm sóc khách hàng

Thương hiệu – Brandname: là tên thương hiệu/nhãn hàng mà cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp sở…...