Hỗ trợ

Hỏi đáp

1) Tin nhắn SMS Brandname là gì?

Là công cụ quảng cáo hướng đến khách hàng thông qua tin nhắn, ở đó Thương Hiệu của công ty/nhãn hàng/sản phẩm được hiện ở phần Người gửi (Sender) của tin nhắn

2) Data khách hàng lấy từ đâu?

Hệ thống thu thập dữ liệu khách hàng dựa theo hành vi truy cập 3G của Viettel và được chia theo nhóm ngành nghề theo yêu cầu của khách hàng. (xem video phía trên)  

3) Số ký tự của SMS Brandname?

Số ký tự của SMS Brandname được giới hạn như sau:
     - Phần hiện thị Brandname:          11 ký tự
     - Phần nội dung của tin nhắn:    160 ký thự

4) Xử lý nội dung tin nhắn hơn 160 ký tự?

Hệ thống sẽ tự động cắt thành ra mỗi tin 160 ký tự để gửi đi và tự nối lại thành 1 tin để hiện thị trên điện thoại người nhận (tùy khả năng hỗ trợ của điện thoại, tin nhắn sẽ hiển thị 1 hay nhiều tin).

5) Thủ tục đăng ký SMS Brandname?

Quy trình thực hiện (với thời gian duyệt không quá 24 tiếng):
 1. Ký hợp đồng → 2. Tạo tài khoản → 3. Xét duyệt brandname → 4. Duyệt nội dung quảng cáo → 5. Lên kế hoạch gửi. 

6) Hồ sơ đăng ký SMS Brandname?

 - 1 bản scan Giấy chứng nhận tên miền/giấy chứng nhận thương hiệu - 1 bản scan Giấy đăng ký kinh doanh - 1 bản CMND chủ thể, người đại diện doanh nghiệp. - Tên thương hiệu - Mẫu tin nhắn